Om Stena Metal International AB

om-stena-metal-international-ab_1280x400_CompQual80.jpg

Stena Metal International AB är koncernens försäljningsbolag av de egna insamlade och bearbetade volymerna av järn-, metall- och rostfritt skrot.

Stena Metal International AB är en del av Stena Metallkoncernen. Koncernen har sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i nio länder. Koncernen har en total nettoomsättning för förra räkenskapsåret på 28 200 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls 3 600 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.