Om Stena Metal International AB

Stena Metal International AB är koncernens försäljningsbolag av de egna insamlade och bearbetade volymerna av järn-, metall- och rostfritt skrot.