Exempel på hållbara affärer

exempel-pa-hallbara-affarer_1280x400_CompQual80.jpg

  • Varje år hanterar Stena Metallkoncernen cirka 5 miljoner ton avfall. Vi återvinner och förädlar samhällets avfall till en resurs av nya råvaror för kretsloppet. Vår återvinning bidrar varje år till att 8,7 miljoner ton utsläpp av koldioxid kan undvikas. Det motsvarar 1,3 miljoner flygresor runt jordklotet. Tack för gott samarbete!

  • Med innovativa återvinningslösningar vill vi bidra till hållbara affärer för kunderna: säker avfallshantering, stark avfallsekonomi, miljöutbildningar, rådgivning, rapportering osv. Det stärker kundernas miljöarbete och konkurrenskraft. Med branschlösningar, skräddarsydda kundlösningar, internationell och lokal närvaro kan vi skapa synergier för en klok hantering av avfallet för kunderna och hos oss själva. Var vi än finns.
  • I Sverige äger Stena en unik tågrörelse för avfallstransporter. Med sex kompletta tågsätt har vi ersatt över 20.000 lastbilstransporter på tre år. Glädjande är också den positiva responsen från kunder, myndigheter och andra i vår omvärld. 
  •  Tillsammans med Chalmers och andra intressenter har Stena startat flera kunskapsscentrum inom återvinning. Ett exempel på detta är Competence Center Recycling, CCR, som bland annat forskar kring livsstil och vad som påverkar våra konsumtionsval. Ett annat exempel är Waste Refinery som ska utveckla energiåtervinning av avfall.

Dela denna sida