Hållbara affärer

hallbara-affarer_1280x400.jpg

Stena är en del av samhället. Tillsammans med dig vill vi också gärna förändra det.

Stena Metallkoncernen vill vara en viktig kugge i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det är vi genom våra egna ambitioner och förtroendet från kunder, myndigheter och alla andra vi samarbetar med i affärsverksamheten. Innovativa kundlösningar, förbättringar i produktion och kompetens, klokare transporter samt forsknings- och utvecklingsprojekt är några sätt för oss att utveckla hållbara affärer. På så sätt kan vi bidra till en hushållning med begränsade resurser som gruvor, skog, olja, ren luft och rent vatten. Det är angeläget i en värld med växande befolkning, urbanisering, ökat energibehov och ökad konsumtion.

Med hållbara affärer menar vi affärer där kundnytta, lönsamhet, miljönytta och säkerhet går hand i hand. Lönsamhet är basen för att vi ska kunna göra offensiva satsningar på nya innovationer och stödja goda samhällsinitiativ. Med långsiktiga privata ägare kan vi inte bara sikta på hållbarhet utan också vara uthålliga i det vi gör.

Vad vi gör i praktiken då? Här har vi sammanställt några aktuella sätt vi bedriver hållbara affärer. De visar hur vi i stort som smått arbetar med hållbarhet och hushållning av samhällets resurser.

Dela denna sida