Vår kultur

I 70 år har Stena varit en del av samhället. Under åren har vi vuxit och utvecklats och vi är idag en stor koncern med medarbetare som arbetar inom skilda verksamheter över hela världen. Vi är en del av Stenasfären vilket skapar en trygghet tack vare ett långsiktigt ägarskap.

Vår kultur är stark och är en av våra främsta resurser. Den hjälper oss i vårt arbete med att skapa nytta - för våra kunder, för oss själva och för samhället i stort. Vår vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter.

Styrkan i koncernen ligger lika mycket i vad vi gör som hur vi gör det. Vi är en platt organisation med ett starkt decentraliserat affärsmannaskap. Detta innebär att ansvaret och beslutskraften ligger långt i organisationen och att medarbetarna möter kundernas behov med personligt engagemang och fokus på resultat.

Till hjälp har vi också våra värden: Enkelt, tryggt och utvecklande. De är gemensamma för oss alla och är utgångspunkten för hur vi arbetar såväl i mötet med våra kunder och samarbetspartners som internt på våra arbetsplatser. 

Våra värden ska avspeglas i allt vi gör.

Dela denna sida