Samtycke till hanteringen av personuppgifter

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Stena Metallkoncernen, samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Notera att detta samtycke inte gäller om du enbart besöker våra webbplatser anonymt utan endast om du registrerar dina personuppgifter och aktivt samtycker i samband med registreringen.

Läs mer om hur du kan återkalla ditt samtycke under Privacy Information.

 

Personuppgifter

Om du registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Detta kan omfatta:

  • Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
  • Demografisk information och information som till exempel postnummer, allergier vid event-anmälan, storlek på säkerhetskläder och liknande.
  • Information om ditt användande av våra sidor och tjänster.
  • Annan information som du ger till oss i formulär.

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information, kontakta dig med information och erbjudanden, skicka dig material, föreslå relevant information baserat på ditt intresse eller skicka nyhetsbrev som du prenumererar på.

Vi använder också dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera prenumerationer och kundrelationer. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register kan komma att ske.

 

Vilka kan få till gång till dina personuppgifter?

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men även leverantörer till oss som utför tjänster som vi beställt, så som systemleverantörer optimeringskonsulter, reklambyråer och liknande organisationer. I allmänhet behandlar vi enbart dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter ska föras ut utanför EU/EES ska sådan överföring ske i enlighet med gällande dataskyddslagar och kräver att den mottagande enheten i det aktuella landet utanför EU/EES upprätthåller adekvat dataskyddsnivå eller att det finns ett annat skydd som innebär att överföringen är laglig. Syftet med sådana organisationers hantering är endast för att tillhandahåller tjänsterna enligt ovan beskrivning. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till någon annan typ av tredje part. Vi säljer inte heller några personuppgifter till tredje parter utan ditt samtycke.

 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

 

Dina rättigheter

När vi hanterar dina personuppgifter har du även en del rättigheter. Skulle du upptäcka att någon information vi har om dig är felaktig så har du självklart rätt att få dem rättade. Du har även rätt att få information om vilka personuppgifter som vi har om dig genom att begära ett registerutdrag genom att kontakta oss. Du har också rätt att få vissa uppgifter exporterade till dig, få viss information raderad och invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Skulle du inte vara nöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du alltid klaga hos Tillsynsmyndigheten.  Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter genom att kontakta Group Compliance Manager (privacy(at)stenametall.com)

 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Privacy Information.

Dela denna sida

Privacy Information

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i enlighet (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen.

Läs mer